Služby

Umíme pro Vás připravit všechny níže uvedené stupně projektových prací a to buď jako úplnou dodávku nebo jako navazující dílčí část.

Zaměření současného stavu

Zaměření současného stavu

Pro jakékoliv další práce na změnách dokončených staveb je nezbytné mít kvalitní podklad. Zaměření staveb provádíme tradičně ručně digitálními dálkoměry, výstup je ve 2D výkresech v obvyklém rozsahu (půdorysy, řezy, pohledy).

Architektonická studie

Vašim představám se snažíme dát reálnou podobu v kontextu prostředí, užívání i vlastní realizace. Na skicách, výkresech i 3D vizualizacích hledáme ideální řešení.

Architektonická studie
Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Umíme připravit všechny stupně projektové dokumentace - od jednoduchého pasportu budovy či projektu bouracích prací, až po projekty k povolení stavby, výběru zhotovitele nebo provedení stavby. Na vybraných částech projektu spolupracujeme se zkušenými odborníky.

Zajištění povolení stavby

Inženýrská činnost zahrnuje všechny kroky nezbytné pro získání povolení stavby - jednání s úřady a ostatními účastníky řízení, přípravu žádostí o připojení k technické infrastruktuře, získání vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů, účast na místních šetřeních, přípravu podkladů pro souhlas  vlastníků sousedních nemovitostí atd.

Zajištění povolení stavby
Autorský dozor

Autorský dozor

Při vlastní realizaci stavby řešíme soulad s projektovou dokumentací a jsme k dispozici pro řešení případných návrhů investora či stavitele na úpravy projektu.

Pro naši práci využíváme tento profesní software

Autodesk - AutoCad, Revit
Lumion
RTS BUILDpower S
FINN EC
DEKSOFT

Osvědčení a pojištění

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č.autorizace ČKAIT 9136
Energetický specialista, číslo oprávnění 1245
Pojištění profesní odpovědnosti - limit plnění 5 000 000 Kč

Zaujala Vás některá z našich referencí a chcete se setkat nad Vaším plánovaným záměrem?

+420 775 707 387
Logo svoboda.plan

svoboda.plan s.r.o.
jednatel - Ing. Jiří Svoboda
561 53 Dolní Čermná 391
Zobrazit na mapě

IČ 275 54 805
společnost zapsaná v OR
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 25825

Grafický návrh KošnarDesign.cz
Realizace CZECHGROUP.cz